. . .
.
   
.
.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk West.

Het ondersteuningsnetwerk versterkt scholen in het werken met leerlingen met  specifieke onderwijsbehoeften. Scholen gewoon onderwijs werken hiervoor samen met scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst.

Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van leerlingen, leraren en schoolteams in het gewoon onderwijs. De ondersteuners gaan samen met alle betrokken partijen op zoek naar hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de ondersteuningsnoden van leraren om redelijke aanpassingen toe te passen in de lespraktijk.

Het ondersteuningsteam is samengesteld uit verschillende disciplines (leraren, logopedisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen …).

Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk van de noden van de leerlingen en het team verschillen in duur en intensiteit.

Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt steeds met een voortraject waarbij het CLB-team betrokken is. Wanneer het CLB en de school van mening zijn dat ondersteuning noodzakelijk is, worden de nodige documenten opgemaakt door het CLB.

Voor info omtrent het ondersteuningsnetwerk kunt u rechtstreeks contact opnemen met de coördinatoren.

Carmen Supeene (regio Diksmuide / Ieper / Poperinge)

0468/48.02.56

carmen.supeene@netwerkwest.be


.
.

Wie zijn we?

Onze vrije basisschool 'De Fontein' richt onderwijs in voor zowel kleuters als leerlingen uit de lagere afdeling.

 

Meer info en/of inschrijven op onze school?

(klik op de tekening)

 

Waar vindt u ons?

4e Reg. Karabiniersstraat 9
8980 PASSENDALE
tel.: 051 / 77 00 49

directie: meester Karel Sercu
e-mail: directie.passendale@moorsledegem.be

zorgcoördinator: meester Wim Veeckman
e-mail: zorg.passendale@moorsledegem.be
tel. zorg: 0473 / 83 60 50

secretariaat: mevrouw Christel Snaet
e-mail: secretariaat.passendale@moorsledegem.be
info@vbsdefontein.be  |  powered by duotix  |  links  |   Inloggen
.