. . .
.
   
.
.

INFORMATIE-NOTA

1.  Organisatie

Vrije Basisschool ‘De Fontein’
4e Reg. Karabiniersstraat 9
8980 Passendale
051/77 00 49
vbspassendale@skynet.be
 
sociale doelstelling: De opvoeding en vorming van de jeugd in christelijke geest, organiseren als vrij katholiek onderwijs.
juridisch statuut: VZW
verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen:

Carine Moyaert - directeur
0478/349265

2.  Verzekeringen

verplichte verzekering:

waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
maatschappij: KBC-verzekeringen Passendale
polisnummer: 31 696 792

vrije verzekeringen:

waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten
maatschappij: KBC-verzekeringen Passendale
polisnummer: 31 696 792

waarborgen: Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
maatschappij: KBC-verzekeringen Passendale
polisnummer: 31 696 792

3.  Vergoedingen

De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

4.  Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5.  Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd [euro]".

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).
 

.
.

Wie zijn we?

Onze vrije basisschool 'De Fontein' richt onderwijs in voor zowel kleuters als leerlingen uit de lagere afdeling.

 

Meer info en/of inschrijven op onze school?

(klik op de tekening)

 

Waar vindt u ons?

4e Reg. Karabiniersstraat 9
8980 PASSENDALE
tel.: 051 / 77 00 49

directie: meester Karel Sercu
e-mail: directie.passendale@moorsledegem.be

zorgcoördinator: meester Wim Veeckman
e-mail: zorg.passendale@moorsledegem.be
tel. zorg: 0473 / 83 60 50

secretariaat: mevrouw Christel Snaet
e-mail: secretariaat.passendale@moorsledegem.be
info@vbsdefontein.be  |  powered by duotix  |  links  |   Inloggen
.